Nordenfjeldske Transitt - våre utstillinger

Museumsbygget er midlertidig stengt. Derfor er Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i transitt. Ankomst er foreløpig ukjent, men vi vil gjerne ha deg med på mellomlandingene!