Museets samlinger

....består av ca. 50 000 gjenstander!

En av Nordenfjeldske Kunstindstrimuseums hovedoppgaver er å samle og forvalte kunsthåndverk og design. Vi arbeider fortløpende med å registrere gjenstandene i samlingen i databaseprogrammet Primus, som også er utgangspunktet for at publikum kan søke dem opp på nettet via museumsportalen Digitalt Museum.

Inntak

Vi ber om at alle henvendelser skjer pere-post med fotografi av den aktuelle gjenstanden. Det er ikke mulig å avlevere gjenstander til museet uten å avtale på forhånd.

Spørsmål

Spørsmål om museets samling kan rettes til fagstaben. Museet kan ikke verdivurdere gjenstander for salg; det er i strid med museenes etiske regelverk.

Opplev samlingen