Ansatte / kontakt oss

Direktør

Åshild Adsen

Museumsdirektør

Fagstab

Håkon Andersen

Førstekonservator

Thina Andresen

Formidlingskonsulent, Austrått og Hannah Ryggen-senteret

Steffen Wesselvold Holden

Registrar

Utstillinger og prosjektledelse, samlingsforvaltning, digitalisering og logistikk.

Randi Lium

Førstekonservator og forsker

Solveig Lønmo

Kurator formidling

Utstillinger og prosjektledelse, formidling, arrangementer og omvisninger. Kommunikasjon og marked. Web-redaktør.

Jan-Lauritz Opstad

Seniorforsker

Ingjerd Vikestad Revhaug

Museumsassistent

Karin Sinding

Fagkonsulent og drakthistoriker

Utstillinger, montering og prosjektledelse innen drakt og tekstil. Registrering av samlingen. Foredrag.

Morten Spjøtvold

Omvisningsleder Stiftsgården

Formidling, foredrag og omvisninger. Administrering av omvisningstilbudet Stiftsgården.

Eleanor Torsen

Formidler

Drift

Roger Haugen

Driftsleder

Salg og service

Sara Noelani Müller

Salgs- og serviceleder

Katie Kulseng

Salgs- og servicemedarbeider

Kristin Opem

Salgs- og servicemedarbeider

Sólveig Birna Stéfansdóttir

Salgs- og servicemedarbeider

Administrasjon

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag.

Museene i Sør-Trøndelag