Hopp til hovedinnhold

  • Foto av tekstilkonservator tilstandsvurderer «Mors hjerte» av Hanna Ryggen.
    1/1
    Tekstilkonservator tilstandsvurderer «Mors hjerte» av Hannah Ryggen. Foto: Freia Beer

Forskning og utvikling

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum med ansvar for å samle, forvalte og formidle kunsthåndverk og design. Forskning og kunnskapsutvikling er derfor en av våre kjerneoppgaver. I en tid med mest fokus på samlingsforvaltning har vi utgitt og bidratt i bokutgivelser og er involvert i et større forskningsprosjekt.

Mute
– Studenter og forskere
– Utstillingskataloger
– Bokutgivelser
Jens Thiis; https://museumsforlaget.no/produkt/jens-thiis/
og utgitt «Ta deg tid», en museumsutstilling i bokformat der Solveig Lønmo var red.

Søk i samlingen

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har siden etableringen i 1893 samlet på kunsthåndverk og design. Skuffer, skap, reoler er fulle av alt fra små lommeur til monumentale billedvever. I museets draktsamling finnes alt fra dåpsluer i silkebrokade til eksklusiv mote. Sølvsamlingen har både kanner med fint siselerte motiver i dragestil og samiske prydmaljer i forgylt sølv.
Helt fra starten av har museet hatt et internasjonalt fokus. Dette viser seg i en art-nouveau samling i toppklasse og en unik samling fra Øst-Asia. Tekstilkunst er et tyngdepunkt i museets samling, og rundt århundreskiftet hadde museet en egen Vævskole og atelier for kunstvævning (1898-1909).

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk
Museet har siden 1990 hatt ansvaret for Norske Kunsthåndverkeres Fond til innkjøp av norsk kunsthåndverk fra samtiden sammen med organisasjonen Norske Kunsthåndverkere og Nasjonalmuseet i Oslo og Kode i Bergen. Gjennom dette fondet har kunstindustrimuseet vært i stand til å dokumentere utviklingen i norsk kunsthåndverk, og slik er museet fortsatt orientert mot den tiden vi lever i.

Flytteprosjektet

Museumsbygget i Munkegata har siden 2021 vært stengt. Skal bygningen istandsettes må samlingene flyttes ut av bygget og inn på eksterne magasiner. Samlingen er uerstattelig, og den må oppbevares under trygge, museumsfaglig tilfredsstillende forhold. Det haster med å flytte den verdifulle samlingen til trygge forhold.

Dette arbeider vi daglig med bak byggets fire vegger. Vi fotograferer, registrerer og konserverer museets gjenstander. Til sist pakker vi gjenstandene og flytter de til eksternt magasin. I denne prosessen publiserer vi også gjenstandene i Digitalt Museum, slik at publikum kan søke blant museets gjenstander.

Status i dag
I løpet av 2024 vil vi passere 10.000 objekter registrert i museets interne database. Nærmere 7000 verk er så langt fotografert og publisert i Digitalt Museum. I overkant av 20 000 objekter gjenstår, i tillegg til bibliotek og arkiv.

Vi kan ikke finansiere dette enorme flytteprosjektet over ordinært driftsbudsjett. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Museene i Sør-Trøndelag arbeider nå for at våre tilskuddsgivere skal bli med på finansieringen av flytteprosjektet over en femårsperiode.

Sammen med organisasjonen Norske Kunsthåndverkere og kunstindustrimuseene i Oslo og Bergen, har museet siden 1990 hatt ansvar for Norske Kunsthåndverkeres Fond til innkjøp av norsk kunsthåndverk fra samtiden. Fondet har satt museene i stand til å dokumentere utviklingen i norsk kunsthåndverk. Slik er museet fortsatt orientert mot egen samtid og dens ulike problemstillinger, noe som gjør det til en levende og utforskende bidragsyter i aktuelle samfunnsdebatter.

I 2012 ble Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum en del av MiST.

Inntak til samlingen

Om du har gjenstander du ønsker å donere til museet, send en e-post til nkim.post@mist.no

Beskriv gjenstanden og relevant informasjon. Vi er interessert å vite noe om gjenstandens historikk og eventuelle designer eller kunstner. Legg gjerne ved bilder fra flere sider.

Vi gjør oppmerksom på at det er svært sjelden at museet kjøper eller betaler for gjenstander. Inntakskomiteen ved museet behandler alle henvendelser, og tar stilling til om gjenstander skal innlemmes i samlingen. Inntak, evt. bruk, vil alltid bli avklart og kontraktsført med giver.

Bruk av fotografi av gjenstander fra samlingen

Du er velkommen til å kontakte oss om du har spørsmål om bruk av fotografi av gjenstander i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums samling. Bestillinger av foto med høyere oppløsning og spørsmål skal sendes til e-postadressen nkim.loan@mist.no

Ved bestilling, vennligst:
• Oppgi kunstnerens navn og navn på verket, eller verkets museumsnummer
• Oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse og fakturaadresse
• Opplys om sammenhengen bildet skal brukes i
• Spesifiser hvilken størrelse bildet skal ha, og ønsket leveringsmåte

Hvis formålet er til bruk i undervisning eller annen ikke-kommersiell virksomhet, kan Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums krav om gebyr falle helt eller delvis bort.

Det er ikke tillatt å distribuere filene, eller å bruke verkene i kommersielle sammenhenger uten å kontakte Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og rettighetsholder/BONO først.

Kreditering:
Bildematerialet som er utlånt fra Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum skal krediteres på følgende vis:
©Rettighetsholder(kunstner), tittel / BONO, og ©Fotograf / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Bruker av verket har selv ansvar for å kontakte riktig rettighetsforvalter for å avklare gebyrer.

Opphavsrett:
Gjenstandene på Digitalt museum er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk som har angitt opphavsrett kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Opphavsrett for kunstverk administreres av BONO. Det er brukerens ansvar å sørge for at bruk av bilder ikke er i strid med kunstnerens opphavsrett. Er du i tvil om retten til å bruke et opphavsrettslig beskyttet verk, eller ønsker å klarere bruk med opphavsrettshaveren, ta kontakt med BONO (www.bono.no).

Verk som ikke er merket med opphavsrett kan gjenbrukes og publiseres fritt av våre brukere. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums fotolisens er Creative Commons Attribution License (CC-BY).
Ved publisering skal opphavspersonens, fotografens og museets navn, samt verkets tittel angis.

Søk i vår digitale samlingskatalog
Vær oppmerksom på at ikke hele museets samling er publisert på digitaltmuseum.no
Her kan det f.eks være bilderekker fra dimu

HUSK:
Søknadsfrist
Vær ute i god tid med bestilling av foto av verk i samlingen. Om verket ikke er avfotografert vil det kunne ta ytterligere tid før bestillingen kan gjennomføres, avhengig av verkets størrelse, kompleksitet og materiale.

Saksbehandling
Vi vil gjøre vårt beste for å gjennomføre bestillingen innen 4 uker, som regel tar det kortere tid.

Omkostninger
Gebyr for leie/bruk av digital fil: Kr. 500,- pr stk. pluss administrasjonsgebyr 100,- To eksemplarer av publikasjonen skal sendes vederlagsfritt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum gir ikke verdivurdering av kunst. Museet er medlem av ICOM (International Council of Museums) og følger derfor ICOMs etiske regelverk som innebærer at museer ikke direkte eller indirekte kan ta del i kjøp og salg av kunstverk.
Ref. ICOMs ICOM Code of Ethics for Museum §8.14 og §8.15.

Utlån

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum låner ut verk til kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Her er våre retningslinjer for utlån.

Lånesøknaden må inneholde en beskrivelse av utstillingen samt følgende informasjon:
Verkets kunstner, tittel og årstall
Navn og kontaktopplysninger for ansvarlig institusjon
Utstillingsperiode og låneperiode (fra dato til dato)
Fullstendig verkliste for utstillingen
Fasilitetsrapport
Søknaden med aktuelle vedlegg sendes til: nkim.loan@mist.no


  • Formidling og læring. Video av Klipp og Lim Media.

Formidling og læring

Museumsbygningen er stengt, men vi jobber for fullt med samlingen - på ulike måter. Derfor gir museets ansatte mer enn gjerne omvisninger i utstillingene som inngår i Nordenfjeldske Transitt, og holder med glede foredrag om samlingen eller samlingsrelaterte temaer. Du finner oss også i sesong på Austrått og Stiftsgården. Kontakt oss som før, eller for første gang!
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1