Hopp til hovedinnhold


Åpner 4. april 2025

MATER er den røde tråden i Hannah Ryggen Triennale 2025 (HRT25). Mater er latin for mor, og viser slik sett til noe skapende og livgivende. I tillegg til et biologisk opphav eller en kvinnelig omsorgsperson, kan mater indikere en kilde eller bakgrunn i institusjonell forstand – en formativ skole, tradisjon eller kultur som danner grunnlag for videre utvikling. At mater er opphav til ord som materie, materiale og materialitet, viser hvordan det stofflige – det fysiske rundt oss – har vært oppfattet som absolutt grunnleggende, noe som også gjenspeiles i et begrep som «moder jord». Forbindelsen mellom det moderlige og det materielle reflekteres videre i det engelske ordet «matter», som i subjektsform viser til en substans, mens det som verb, «to matter», viser til det å ha betydning for noe eller noen. MATER handler om skapelse, opphav, videreføring av tradisjoner, og om omsorg for tingene rundt oss.

HRT25 vil fremheve Ryggens tematisering av mors- og kvinnerollen, vise hvordan den sterke materialiteten i Ryggens verker er fundert i naturen som omga henne, og belyse Ryggens forhold til de kunst- og håndverksmessige tradisjonene hun vevet seg inn i. I tillegg vil triennalen vise verk av samtidskunstnere som knytter seg til mater-motivet på lignende vis, blant annet ved å nærme seg det materielle fra et økologisk perspektiv, eller ved aktivt å oppsøke sine formødre i tekstiltradisjonen for å fastslå og forstå sin individuelle eller kulturelle identitet.

HRT er organisert av Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKIM), institusjonen som eier den største samlingen av Hannah Ryggens tepper. Triennalens ulike utgaver utvikles i samarbeid med andre institusjoner og initiativtagere fra det lokale kunstfeltet, som knytter seg til programmet med tematisk relaterte utstillinger og arrangementer. Vi gleder oss til å jobbe sammen med kunstbyen Trondheim frem mot Hannah Ryggen Triennale 2025.

Hannah Ryggen Triennale (HRT) er en utstillingssyklus som finner sted på ulike visningssteder i og rundt Trondheim hvert tredje år. Triennalens formål er å hedre kunstnerskapet til Hannah Ryggen (1894-1970), veversken som skapte sine verker på Ørlandet og i Trondheim. Ryggen ble internasjonalt anerkjent for sin politiske vevkunst allerede i sin egen samtid, og hennes tepper utstilles fortsatt over hele verden. Hver utgave av HRT viser et utvalg av Ryggens egne tepper, samt kunsthåndverk og billedkunst fra vår egen tid som knytter an til bestemte sider ved Ryggens kunstnerskap. Slik bringes deler av den internasjonale kunstscenen til stedet der Ryggens verker ble skapt, og settes her i dialog med hennes tepper, til glede både for det lokale publikummet og for våre tilreisende gjester. 

HRT er organisert av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM), institusjonen som eier den største samlingen av Hannah Ryggens tepper. Triennalens ulike utgaver utvikles i samarbeid med andre institusjoner og initiativtagere fra det lokale kunstfeltet, som knytter seg til programmet med tematisk relaterte utstillinger og arrangementer. Vi gleder oss til å jobbe sammen med kunstbyen Trondheim frem mot Hannah Ryggen Triennale 2025, under tittelen MATER. 

Kontakt

Henvendelser angående Hannah Ryggen Triennale rettes til nkim.hrt2025@mist.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1