Hopp til hovedinnhold


Åpner 4. april 2025

MATER er den røde tråden i Hannah Ryggen Triennale 2025 (HRT25). Mater er latin for mor, og viser slik sett til noe skapende og livgivende. I tillegg til et biologisk opphav eller en kvinnelig omsorgsperson, kan mater indikere en kilde eller bakgrunn i institusjonell forstand – en formativ skole, tradisjon eller kultur som danner grunnlag for videre utvikling. At mater er opphav til ord som materie, materiale og materialitet, viser hvordan det stofflige – det fysiske rundt oss – har vært oppfattet som absolutt grunnleggende, noe som også gjenspeiles i et begrep som «moder jord». Forbindelsen mellom det moderlige og det materielle reflekteres videre i det engelske ordet «matter», som i subjektsform viser til en substans, mens det som verb, «to matter», viser til det å ha betydning for noe eller noen. MATER handler om skapelse, opphav, videreføring av tradisjoner, og om omsorg for tingene rundt oss.  

HRT25 vil fremheve Ryggens tematisering av mors- og kvinnerollen, vise hvordan den sterke materialiteten i Ryggens verker er fundert i naturen som omga henne, og belyse Ryggens forhold til de kunst- og håndverksmessige tradisjonene hun vevet seg inn i. I tillegg vil triennalen vise verk av samtidskunstnere som knytter seg til mater-motivet på lignende vis, blant annet ved å nærme seg det materielle fra et økologisk perspektiv, eller ved aktivt å oppsøke sine formødre i tekstiltradisjonen for å fastslå og forstå sin individuelle eller kulturelle identitet.

HRT er organisert av Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKIM), institusjonen som eier den største samlingen av Hannah Ryggens tepper. Triennalens ulike utgaver utvikles i samarbeid med andre institusjoner og initiativtagere fra det lokale kunstfeltet, som knytter seg til programmet med tematisk relaterte utstillinger og arrangementer. Vi gleder oss til å jobbe sammen med kunstbyen Trondheim frem mot Hannah Ryggen Triennale 2025.

Henvendelser angående Hannah Ryggen Triennale 2025 rettes til: