Hannah Ryggen Triennale 2019: Nytt land

2. mai - 25. august 2019
Utstillinger i Trondheim og på Ørland /
Filmvisninger, foredrag, workshops og kunstnersamtaler /
Utstillingsåpning i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 2. mai kl. 18 /
Utstillingsåpning på Ørland Kultursenter 4. mai kl. 18

KUNSTNERE: Faig Ahmed (Aserbajdsjan), Alighiero e Boetti (Italia), Nicola Brandt (Namibia/Storbritannia), Alexandra Kehayoglou (Argentina), Lise Bjørne Linnert (Norge), Ahmed Umar (Sudan/Norge) + Hannah Ryggen

  • Detalj av Hannah Ryggen "6. oktober 1942" (1943). Hannah Ryggen drømte om å flykte til England over havet. Fra et land til et nytt. Det ble aldri noe av.
    1/1
    Detalj av Hannah Ryggen "6. oktober 1942" (1943). Hannah Ryggen drømte om å flykte til England over havet. Fra et land til et nytt. Det ble aldri noe av.

"Vi lever i verden og verden lever i oss, og det er ikke alltid så lett å trekke klare skillelinjer mellom de to tilstandene. De røde strekene eksisterer både på kartet og som mentale grenser, dypt forankret i oss, risset opp etter kunnskapen vi har tilgjengelig og deretter filtrert gjennom mer eller mindre tøyelige tankefiltre." 

Utdrag fra forfatter og sosialantropolog Erika Fatlands tekst Den røde tråden, skrevet til katalogen for Hannah Ryggen Triennale 2019 som utkommer i juni. 

Om Hannah Ryggen Triennale

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim har den største samlingen av Hannah Ryggens kunst. Etter dOCUMENTA 13 i 2012, der flere av hennes monumentale politiske verk ble vist, har museet jobbet aktivt med å eksponere Hannah Ryggen videre i utlandet. Hele eller deler av samlingen er dermed lånt ut til institusjoner i blant annet Pristina, Madrid, Malmö og Oxford. I Hannah Ryggen Triennale inviteres snarere den store verden «hjem» til Hannah. Her setter Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, i samarbeid med Ørland/Bjugn Kunstforening, Hannah Ryggen i kontekst med samfunnsengasjert samtidskunst fra den internasjonale scenen. Under HRT i 2016 viste kurator Erzen Shkololli verk av høy kvalitet og oppsiktsvekkende formater, skapt av seks kunstnere (se katalog). For HRT 2019 er Solveig Lønmo (f. 1982) gitt kuratoroppdraget. Lønmo er ansatt ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, der hun til daglig jobber med kuratering og formidling av utstillinger og samlingen. Under tittelen Nytt land / New land vil hun sette sammen et program og en utstilling som tar for seg en verden i stadig endring, og foreslå et nytt og større «vi», der «de andre» som kategori er tom og irrelevant. 

2019 markerer et Hannah Ryggen-jubileum; det er 125 år siden kunstneren ble født.