Hopp til hovedinnhold
  • 1/1

Kobber er et av de mykeste metallene, og har på grunn av sin fleksibilitet og sine kjemiske egenskaper vært et yndet materiale i kunsten. I den vestlige kunsthistorien finner vi flere berømte kunstverk lagd av kobber. Vi kan nevne Kolossen på Rhodos (200 fvt.), statuen av den ridende Marcus Aurelius i Roma (176 evt.) og Frihetsgudinnen i New York (1886), lagd av kobber fra Karmøy. Under renessansen ble kobber brukt som pigment i malerkunsten. I kinesisk kunst har kobber, nest etter jern, vært det viktigste pigmentet i keramikkglasurer, da det produserer et vidt fargespekter som går fra lys grønn til dyp rød. I moderne metallkunst har kunstnere utnyttet kobberets naturlige patina som en del av det kunstneriske uttrykket.  

Verket Inflation (2019) av Stian Korntved Ruud* består av syv kobberobjekter formet som papirposer med mikrobølgepopcorn. Disse er på sett og vis den samme posen, hvor vi ser ulike stadier i tidssekvensen hvor posen gradvis blåses opp. Den øyeblikkelige opplevelsen av et tidsspenn kan fortelle en historie om materialets livssyklus. Dette kretsløpet begynner med utvinningen av malmen som så foredles for bruk, og som gjennom bearbeiding ender opp som en gjenstand. Som et bilde på tiden, peker også verket mot materialets «død» hvor kobberet irrer og til slutt går i oppløsning. Når et livslangt tidsrom samles i et fryst øyeblikk slik som i Inflation, kan vi oppleve tid med en letthet som reflekteres i et mykt og lett materiale som kobber.


*Stian Korntved Ruud er født i Bærum i 1989. Ruud er opptatt av materialenes estetiske egenskaper og lager håndlagde objekter i naturlige materialer. Han er utdannet produktdesigner ved Høgskolen i Akershus og Oslo og Arkitektur- og designskolen i Oslo. I 2015 vant han Kunsthåndverkprisen.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1