Indre visjoner og det ytre rom. Verner Panton 1970

18. mars - 8. mai 2016

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Verner Pantons spektakulære hovedverk Living Landscapefra 1970 er et sittelandskap hvor han brukte sin nye tekstile fargepalett til å oppheve grensene mellom gulv, tak og vegger. Deler av dette interiøret hentes til museet som en del av Meta.Morf 2016 - Nice to be in orbit, biennale for kunst og teknologi. Installasjonen, kuratert av Thomas Flor, gir et eksklusivt innblikk i Pantons fremtidsversjoner og visuelle univers anno 1970.

  •  (Foto/Photo)
    1/1