Hopp til hovedinnhold

Et museum, tre bygninger.
Byvandring om Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums historie

31. mai 2018 kl: 18:00
Byvandring med seniorforsker Jan-Lauritz Opstad og formidler Morten Spjøtvold

 • 1/6
  Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble grunnlagt i Stiftsgården den 2. oktober 1893. Dette var det tredje kunstindustrimuseet i Norge, og hadde som oppgave "[...] at åbne for produsenten såvel som konsumenten at gøre sig bekendt med smukke, karakteristiske og hensigtsmæssige kunstindustriprodukter [...]". Foto: Arnt Enger / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • 2/6
  Stiftsgårdens Tronsal ble benyttet som utstillingslokale for faste og midlertidige utstillinger. Den første temporære utstillingen ble åpnet i 1898, da museet viste moderne plakatkunst fra USA, Belgia, England og Frankrike. Foto: Ukjent fotograf / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums fotoarkiv
 • 3/6
  Grunnet plassmangel flyttet kunstindustrimuseet til den gamle pikerealskolen i Dronningens gate 1b. Bygningen ble innviet med storstilt festivitas den 17. desember 1900. Under åpningen fremførte man en kantate av Vilhelm Krag. For full hals sang koret følgende: "Så gjælder det, hver lysets mand! at sprede skjønhed over land og skjønheds gode glæde". Foto: Ukjent fotograf, ukjent datering / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums fotoarkiv
 • 4/6
  På første halvdel av 1900-tallet var store deler av utstillingslokalene i Dronningens gate 1b utformet som atmosfæriske interiører. Publikum kunne vandre gjennom ulike stilhistoriske perioderom - eksempelvis Renessansesalen, Morris-rommet og Det franske kabinett - hvor kunsthåndverk, billedkunst og arkitektur dannet en større helhet. Foto: Ukjent fotograf / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums årbok 1898-1901 (1902)
 • 5/6
  I 1968 flyttet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum inn i et nytt museumsbygg i Munkegata 5-7. Planleggingen av det nye bygget startet allerede rundt 1960, og arbeidet ble ledet av arkitekt Herman Krag og daværende direktør Thorvald Krohn-Hansen. De ønsket å lage et moderne museumsbygg, tilpasset tidens krav, med romslige utstillingssaler og gode magasiner. Foto: Ukjent fotograf, ukjent årstall / Trondheim Byarkiv
 • 6/6
  Monteringen av den stilhistoriske utstillingen i Munkegata 5-7 fulgte modernismens prinsipper, hvor samlingen ble utstilt etter kronologi. Møblene ble plassert langs salens yttervegger, mens sølv, keramikk og glass ble utstilt i montre. Man vektla å skape en "nøytral" ramme rundt gjenstandene, med hvite vegger og god plass mellom de ulike objektene. Foto: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums fotoarkiv / Ukjent fotograf

Viste du at på 125 år har Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum flyttet tre ganger? Kunstindustrimuseet tilbragte sine første syv år i Stiftsgården, før det flyttet til den gamle pikeskolen i Dronningens gate 1b. Her holdt museet hus frem til 1968, da det flyttet inn i den nåværende bygningen i Munkegata 5-7. I løpet av denne vandringen får du mulighet til å besøke de tre lokasjonene hvor Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har holdt til. Vi skal se nærmere på arkitekturen, hvordan gjenstandene var utstilt, samt bli kjent med menneskene som arbeidet der. 

Byvandringen starter i Stiftsgården og ender opp i museets nåværende lokaler i Munkegata 5-7. Den arrangeres i regi av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venneforening, men er åpen for alle interesserte. Foredraget er gratis for foreningens medlemmer. Øvrige deltagere kan kjøpe billetter til vandringen i Stiftsgården fra klokken 17:30. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1