90 tekster om TID

av studenter og ansatte ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning.

I oktober besøkte rundt 90 barnehagelærerstudenter utstillingen "Ta deg TID", og brukte den som utgangspunkt for oppgaver i både norsk og matematikk. Her kan du lese deres mange ulike refleksjoner rundt hvert sitt utvalgte verk. 

Hvorfor skal jeg ta meg tid til å se på noe som har vært, når det er nå jeg er? Hvorfor blir jeg trist av å se på noe som har vært, når det er nå jeg er glad? (...) Dette er tid jeg ikke husker, ikke tok del i, ikke var en del av. Det eneste jeg vet er at den tiden jeg brukte på en utstilling er det eneste jeg har tatt del i. Min tid i dette rommet er den eneste tiden jeg har brukt i det fryste bildet av en annen tid.

  • Toril Bonsaksen, "Blackstar" (2016). Photo: Wil Lee-Wright (Foto/Photo)
    1/1
    Toril Bonsaksen, "Blackstar" (2016). Photo: Wil Lee-Wright