Hopp til hovedinnhold

Ny direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Pressemelding 25.10.2022:

Ingrid Lunnan Nødseth blir ny direktør på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM). Lunnan Nødseth kommer fra stillingen som avdelingsleder for samling og utstilling på Trondheim Kunstmuseum (TKM), og etterfølger Sissel Guttormsen som har virket som konstituert direktør etter Åshild Adsen siden 01.02.2021.

  • 1/1
    Foto: Christina Undrum Andersen

«Jeg er enormt begeistret for muligheten til å være med å videreutvikle Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum som nå er inne i en spennende fase. Museet har en fantastisk samling som jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med. Dette blir spennende.» sier Ingrid Lunnan Nødseth.

Ingrid Lunnan Nødseth har en akademisk bakgrunn med doktorgrad i kunsthistorie fra NTNU. Der har hun også vært ansatt som universitetslektor og førsteamanuensis. I 2015 var hun gjesteforsker ved Victoria and Albert Museum i London, og i 2021 prosjektleder for Olsokutstillingen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter da kunstnerkollektivet Hannah Ryggen Army var årets utstiller.

Lunnan Nødseth er allerede ansatt i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) som avdelingsleder på TKM, men går altså over i stillingen som direktør ved søstermuseet NKIM fra nyttår. Administrerende direktør for MiST, Karen Espelund er veldig glad for at Ingrid Lunnan Nødseth takket ja til direktørstillingen ved NKIM.

«Hun er en svært godt kvalifisert søker med doktorgrad i kunsthistorie fra Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU. Hun har i stillingen som avdelingsleder for samling og utstilling ved Trondheim kunstmuseum det siste året, vist stort engasjement, kunnskap og gode lederegenskaper som hun nå tar med seg til Kunstindustrimuseet.

NKIM er i en prosess der bygget gradvis skal tømmes og museets flotte samling skal registreres, dokumenteres og etter hvert flyttes til Dora. Arbeidet med framtidig løsning for de to kunstmuseene i Trondheim er også en prosess der direktøren for NKIM må bidra i årene framover.»

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums stab består i dag av elleve ansatte fordelt på to avdelinger; avdeling for samlingsforvaltning, og avdeling formidling og utstilling. Rundt 30.000 gjenstander skal flyttes ut av museumsbygget og registreres digitalt de neste årene. Museumsbygget i Munkegata er imens midlertidig stengt, mens museets tre andre visningssteder, Hannah Ryggen-senter, Austråttborgen og Stiftsgården har normal virksomhet. Fra andre halvdel av 2023 vil NKIM også disponere 1.etg i Trondheim Kunstmuseums avdeling Gråmølna ved Solsiden, der en fast samlingsutstilling vil bli etablert.

Kontaktinformasjon:

Ingrid Lunnan Nødseth

Avdelingsleder samling og utstilling, TKM

99526412

ingrid.lunnan.nodseth@mist.no

Karen Espelund

Administrerende direktør, MiST

90663135

karen.espelund@mist.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1