Hopp til hovedinnhold

Pressemelding 29.10.2020

Styret i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og Stiftelsesstyret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har vedtatt å midlertidig stenge museumsbygget i Munkegaten, helt eller delvis, i løpet av første halvår 2021. Siste åpningsdag er foreløpig ikke bestemt (rev: dette ble senere avgjort til 31.01.2021). Museets samlinger er i stort behov av tryggere og mer stabile lagringsforhold og bygget må rehabiliteres.

En tilstandsrapport utarbeidet av Multiconsult i 2020 slår fast at dagens bygg ikke oppfyller norsk standard, verken i forhold til byggetekniske forskrifter eller krav til forsvarlig drift av museumsbygg og samlinger. Museets ledelse vurderer at tilstanden er så alvorlig at bygget må stenges slik at man kan starte arbeidet med å ivareta samlingenes forvaltningsbehov. Det vil bli igangsatt en nærmere vurdering av de bygningstekniske forhold.

De ansatte ved Nordenfjelske Kunstindustrimuseum vil fortsatt arbeide i bygget, der nær 40 000 gjenstander skal tilstandsvurderes og digitaliseres før de midlertidig flyttes over i egnete magasiner.

«Museets stab ser frem til å kunne fokusere på samlingsforvaltningen i den kommende perioden. Vårt publikum skal fortsatt kunne oppleve deler av samlingen på steder som Hannah Ryggen-senteret og på Austråttborgen, ved andre MiST museer og samarbeidende institusjoner både lokalt og internasjonalt» sier avtroppende museumsdirektør Åshild Adsen.

«Vi opplever god støtte fra Trondheim kommune, når vi nå går til det drastiske skrittet med å stenge bygget. Vi vil benytte anledningen til å teste ut alternative visningssteder og uventede formidlingsarenaer i tiden som kommer».

MIST har over lengre tid arbeidet med en mulighetsstudie for et nytt museum for Kunst og design i Trondheim. Dette arbeidet har resultert i at det nå skal utredes fire tomtealternativer for en mulig ny lokalisering, samt gjøres en vurdering av nåværende lokasjon. I den anledning har MIST inngått avtale med Urgent Agency og Dyvik arkitekter, som vil bistå i prosessen med å se på ulike alternativene. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2021.
________________________________________________________________________
For ytterligere informasjon, kontakt:
Styreleder i MiST, Ellen Klingenberg: 995 41 851
Styreleder i Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Vigdis Vågen: 470 25 774
Konstituert direktør MiST, Sissel Guttormsen: 997 12 693
Museumsdirektør NKIM, Åshild Adsen: 976 26 424

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1