Crafting Utopia and Dystopia: Future of Craft in Museums

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
27. oktober 2017
10.00-15.00
250,- (inkluderer kaffe og lunsj)
Påmelding er nå stengt

Hvordan kan museer være viktige arenaer for kunsthåndverket, både i vår egen samtid og i fremtiden? Og hvordan kan vi som kunstnere, kuratorer og kritikere gjøre museet til en arena som stimulerer til positive møter mellom publikum og kunsthåndverket, hvor både produksjon og kunnskapsformidling er i fokus?

 • Heidi Bjørgans utstilling "Beretningen om en affære", Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2016. Foto: Thor Brødreskift (Foto/Photo)
  1/1
  Heidi Bjørgans utstilling "Beretningen om en affære", Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2016. Foto: Thor Brødreskift

Kunsthåndverk og materialbaserte kunstpraksiser synes å være overalt for tiden, i hverdagslivet, i luksusvarer, i design, i mote og i en rekke utstillinger – fra kunstnerdrevne visningsrom til store kunstmesser. Kunsthåndverkere rundt om opplever en fornyet interesse for ferdighetene og kvalitetene knyttet til den håndverksorienterte kunstproduksjonen. Håndverkskunnskapene og materialiteten utforskes med andre ord både estetisk og etisk utenfor og innenfor feltet selv. 

Til tross for den økende populariteten virker det som om kunsthåndverkets posisjon i museene går en usikker fremtid i møte, og det oppstår flere bekymringer.  

Én bekymring er økonomi. Internasjonalt har flere museer dedikert til kunsthåndverk opplevd betydelige budsjettkutt de siste årene og er dermed blitt tvunget til å redusere aktiviteten sin dramatisk. I enkelte tilfeller har til og med noen museer måtte stenge og samlingene har enten blitt overført til andre institusjoner eller fullstendig oppløst.

Omstruktureringen av offentlige museer har også resultert i at ulike museer har blitt slått sammen i større institusjoner med en medført risiko for interne faglige omprioriteringer, hvor konsekvensen kan være redusert akademisk ekspertise på kunsthåndverket og en pulverisering av kunsthåndverket som et eget fagfelt.

En annen bekymring er av en språklig karakter. Noen museer har sluttet å bruke ord som «kunstindustri,» «craft» eller «applied art» i navnene sine. Det er derfor betimelig å spørre hvorvidt denne endringen reflekterer en endring i fokus og aktiviteter, eller hvorvidt den reflekterer mer strukturelle endringer?
I dette seminaret utfordrer vi foredragsholderne til å reflektere over fremtiden og beskrive den ideelle situasjonen for kunsthåndverket i fremtidens museer.

Seminaret er utviklet i tett sammarbeid mellom Namita Wiggers, som vil være seminarets moderator, Norske Kunsthåndverkere og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Seminaret er på engelsk.

Program for seminaret

 • 9.30Coffee and registration
 • 10.00 Welcome by Hege Henriksen, director of Norwegian Crafts
 • 10.15 Introduction by Namita Wiggers, Critical Craft Forum and Warren Wilson College 
 • 10.35 Facilitators of meetings between the
  hand and the mind. Åshild Adsen, director of Nordenfjeldske 
  Kunstindustrimuseum. 
 • 11.05Coffe break
 • 11.15Title to be announced. Edith Lundebrekke, artist. 
 • 11.30 Title to be announced. Petter Snare, director of KODE Art Museum.
 • 11.45 Lunch
 • 13.00The space between the notes. Scrotum Clamp, punk band and jewellery artists. 
 • 13.30 Occupying the margin.Kim Paton, director of Object Space. 
 • 14.00 Coffee break
 • 14.15 Panel discussion– Anne Szeffer Karlsen, Love Jönsson,
  Shannon Stratton
 • 15.00 Sum up by Lars Sture, Exhibition Programmes, Norwegian
  Crafts
 • 15.30 See the annual exhibition of Norwegian contemporary Craft
  2017

Påmeldingsfristen er nå utløpt.