Ines Alpha // Virtual Jewellery and 3D Makeup

SOLO EXHIBITION / NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM
Visningsperiode: Vil være tilgjengelig når museet igjen åpner for publikum.
Kurator: Steffen Wesselvold Holden.

Ines Alpha (f. 1985) er en 3D-kunstner basert i Paris. Hun startet sin karriere som makeup-artist. Senere, som art director i reklamebransjen, begynte hun å eksperimentere med 3D rettet mot luksus- og skjønnhetsprodukter.

Denne eksperimenteringen avanserte etterhvert til utviklingen av AR–filter. AR (Augmented Reality) eller utvidet virkelighet er en teknologi som kombinerer den fysiske virkeligheten med computergenerert informasjon. AR er en interaktiv opplevelse der persepsjonen av virkeligheten utvides med datagenerert informasjon, som i anvendelsen av linser og filtre i mobile applikasjoner som Instagram og Snapchat.

Museet viser fire videoer av Ines Alpha der hun bruker AR for å utvide vår erfaring av kropp og skjønnhet, hvor grensene mellom todimensjonal sminke og tredimensjonale objekter som smykket viskes ut.

  • 1/1

Opplev Ines Alphas utstilling hjemmefra!