Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Utvidet skjønnhet

 (Foto/Photo)

Utvidet skjønnhet

Om Ines Alphas virtuelle smykker og 3D-make up


Tekst: Steffen Wesselvold Holden, kurator 

Video og foto: Ines Alpha, kunstner

Photo/Background /

Vi omgir oss daglig med teknologi som utvider og problematiserer vår opplevelse av selvet og omgivelsene. Vi kan endre vårt utseende gjennom bildemanipulasjon og selektivt framstille fragmenter fra våre liv, og slik påvirke andres oppfatning av oss selv. Gjennom teknologi kan vi influere omverden i en grad som før var umulig. Dette gjør at det kan være vanskelig å skille mellom sannhet og løgn, spesielt i sosiale medier (some).

Photo/Background /

I kjernen av dette finner vi Augmented Reality (AR) eller utvidet virkelighet. Dette er teknologi som har blitt allemannseie gjennom filtre og linser i SOME-applikasjoner som Instagram og Snapchat. AR er en interaktiv opplevelse der computergenerert data legges utenpå den fysiske virkeligheten. Den regnes som et av de første rene nettmediene og kan spores helt tilbake til 1980-tallet. Men det var først på 2010-tallet at teknologien fikk et gjennombrudd, spesielt blant aktivister som tok i bruk AR for å endre allerede eksisterende medieprodukter og gi dem ny mening. Ved å digitalt modifisere kommersielle logoer og reklamer i sanntid, kunne de «avsløre» politisk og sosial urettferdighet. I forlengelsen av dette har AR også åpnet for en demokratisering av blikket, der teoretiske rammeverk som queer teori og feminisme eksisterer som motpoler til det mannlige blikket.

Photo/Background /

Ines Alpha (f. 1985) startet sin karriere som makeupartist. Etter hvert, som Art Director i reklamebransjen, begynte hun å eksperimentere med makeup i 3D-format. I sine arbeider ønsker hun å avdramatisere skjønnheten ved å overdrive skjønnhetsillusjonene i samfunnet, illusjoner som generelt skapes gjennom fotomanipulasjon, makeup og plastisk kirurgi, og som ofte kan være vanskelige å avsløre. Via AR-teknologiens interaktive egenskaper og fysiske tilstedeværelse i selve apparaturen (mobil/computer) kan brukeren på en mer bevisst måte posisjonere seg til prosessene som ligger bak slike illusjoner, og gjennomskue dem som manipulerte representasjoner av virkeligheten.

Photo/Background /

Ines Alpha arbeider i stedet for en annen og utvidet type skjønnhet som er mer frigjort fra etablerte skjønnhetsregimer. Alphas 3D-makeup har også en kroppslig dimensjon, da filtrene utvider de romlige grensene for hvor kroppen begynner og slutter. I tillegg legger de seg utenpå kroppen som fysiske objekter eller smykker. Slik foreslår arbeidene hennes samtidig et digitalt og virtuelt alternativ for smykkekunsten, hvor kropp og objekt smelter sammen på nye og spennende måter.

Photo/Background /

Har du lyst til å prøve Ines Alphas linser på Instagram? Da må du først følge  ines.alpha på Instagram. Du finner linsene ved å:

1) Trykk på hjemikonet i Instagram-appen og så kameraikonet øverst til venstre. 

2) Bla deg gjennom linsene dine til du kommer til forstørrelsesglasset som heter «Bla gjennom effekter.» Trykk på ikonet slik at du kommer inn i effektgalleriet. 

3) Trykk på fanen «følger» øverst. Finn Ines Alphas linser og velg en av linsene. Trykk på kameraikonet nederst til venstre. Ikonet heter «Prøv det.» 

4) Ta et bilde eller en video, og hvis du publiserer blir vi glade om du tag'er det med @designmuseumtrondheim @inesalpha!

Se mer av det Ines Alpha lager!

Utstillingen hos oss er en del av Meta.Morf 2020. Dessverre måtte museet stenge før den kunne åpne! Vi satser imidlertid på å la den stå utover sommeren. Vi gleder oss til besøk igjen.


Lydspor

Video 1: Ines Alpha i samarbeid med Lambert Duchesne
Video 2: Ines Alpha i samarbeid med Tiggy Thorn
Video 3: Ines Alpha i samarbeid med Kaya Kozo