Hopp til hovedinnhold

Unweaving the binary code

Kunsthall Trondheim
25. mars - 7. august
Kuratorer: Stefanie Hessler og Katrine Elise Pedersen


Kunsthall Trondheim presenterer en internasjonal gruppeutstilling som utforsker Hannah Ryggens (1894–1970) feministiske vevde billedtepper sammen med det første dataprogrammet skrevet av den viktorianske matematikeren Ada Lovelace i 1842/43, og samtidskunstnere som arbeider med koding og veving i dag. Lovelaces oppfinnelse var inspirert av hullkortene brukt i Jacquardveven, som gjorde det mulig for veveren å skape – eller programmere – komplekse mønstre. Mens veving ofte sees som en feminisert arbeidsform, og teknologier et angivelig maskulint domene, setter utstillingen fokus på arbeider av kunstnere som trosser disse binære systemene og introduserer kraftfulle feministiske og skeive posisjoner så vel som praksiser fra ikke-vestlige kontekster hvor slike skiller oppheves. I følge forskeren Sarat Maharaj har veving faktisk potensialet til å styrte «overleverte forestillinger om kunst/praksis/sjanger/kjønn.» Gjennom å utforske cyberfeminismens arv, mer-enn-menneskelige teknologier, ikke-binær kjønnsidentitet, og glitcher, foreslår utstillingen koding og veving som feministiske praksiser og som kilder for politisk handling, og fremhever det som ligger i mellom og hinsides binære representasjoner.


  • 1/1

Tabitha Nikolai, Ineffable Glossolalia (2017). Virtuelt landskap lagd i Unity multiplattform spillmotor. Courtesy kunstneren

Åpningstider i Kunsthall Trondheim i triennaleperioden

  • Ons-søn: 13.00 – 17.00

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1