Seminaret FIBERFEBER

Tid: Torsdag 16. februar 2017 kl. 10-17
Sted: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Munkegata 3-7, 7013 Trh
Pris: 500,- (inkluderer inngang til alle utstillinger, pauseforfriskninger og lunsj), betales i døra.

Seminarprogram FIBERFEBER 16. februar kl. 10-17

Med forbehold om endringer og oppdateringer på detaljnivå

 • 10.00 Kaffe

 • 10.15 Velkommen

  ved direktør Åshild Adsen

 • 10.30 Plantefarging og inspirasjon fra eldre tekstilkunst med utgangspunkt i eget arbeide

  ved Hanne Friis, tekstilkunstner

 • 11.15 Om digital vev

  ved Kari Dyrdal, professor i tekstil ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 • 12.00 Lunsj

 • 13.00 Materialet konseptualiseres og historiseres

  ved Ulla A. Jørgensen, førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU

 • 13.45 Å Flette - Sammen

  ved Ingrid Becker, kunsthåndverker

 • 14.30 Kaffepause

 • 15.00 Kasbah vandring II

  ved Hans Hamid Rasmussen, professor i kunst og fagområdeansvarlig for tekstil ved Kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo

 • 15.45 Om identitet, uro, minne - i samtidens tekstilkunst

  ved Randi Nygaard Lium, tekstilkunstner og seniorforsker ved Museene i Sør-Trøndelag

 • 16.30 Oppsummering og avslutning

Om foredragsholderne

Ingrid Becker er utdannet innen tekstil og pedagogikk. Fascinasjonen for tekstile materialer og teknikker er grunnleggende for hennes arbeid som kunsthåndverker. Hun har arbeidet med bekledning i skinn og stoffer i naturmaterialer. I dag kommer naturens materiallager sterkt til uttrykk i hennes flettverk, og det tekstile er til stede både i materialkvaliteten og i de ulike teknikkene.

Kari Dyrdal arbeider med store billedtepper i en historisk tradisjon, men bruker nye digitale verktøy og hjelpemidler både i planleggingsfasen og i produksjon. Med utgangspunkt i foto, transformeres bildene til tekstile flater, hvor mønster og repetisjoner, farge og materialer er vesentlige.

Hanne Friis er utdannet innen maleri og skulptur på Kunstakademiet i Trondheim (1992-96), men har siden studietiden arbeidet med tekstile materialer. Hun viderefører og utfordrer den tekstile tradisjonen gjennom sine håndverksbaserte, skulpturelle og romlige verk.

 Ulla A. Jørgensens forskning fokuserer på nordisk kunst i det 20. århundre og samtidens kunst, feministiske perspektiver på kunsthistorie, postkolonialisme, visuell kultur samt globalisering og teknologi i kunsten.

Randi Lium ga i 2016 ut boka Tekstilkunst i Norge (Museumsforlaget), og er kurator for utstillingen Fiberfeber (8. desember 2016 - 19. mars, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum).

Hans Hamid Rasmussens foredrag er basert på en serie fotografier fra Alger sommeren 2016. Alger er Rasmussens fødeby, og slik representerer det kunstneriske arbeidet både en biografisk, men og en fortelling om det å være fanget mellom to kulturer med ulike sosiale, politiske og geografisk historiske forløp.