FIBERFEBER

8. desember 2016 - 19. mars 2017

 • (Foto/Photo)
  1/1

Tekstilkunsten er i sentrum av vår kunst- og kulturhistorie. Mennesket har alltid utnyttet eksisterende materialer og laget gjenstander til pryd og nytte. Skapertrangen vitner om overskudd og vilje til verdensfortolkning og skjønnhet, nesten uavhengig av tid og sted. Tekstiler har i Norge vært produsert langt tilbake i tid, særlig av kvinner, både i byene og i det gamle bondesamfunnet, og av profesjonelle kunstnere fra 1900-tallet og frem til vår tid. 


Den profesjonelle tekstilkunsten har blitt til fra ulike ståsteder og med ulike mål, noe som kan eksemplifiseres med tre navn, tunge i kunsthistorien og representert i utstillingen. I årene rundt 1900 kom billedvevrenessansen med Frida Hansen og Gerhard Munthe som de førende kunstnerne. Frida Hansen hadde hele ansvaret for et billedteppe fra skissestadium til ferdig verk, og hun var den første billedveveren her hjemme som selv tegnet kartongene til teppene sine. Gerhard Munthe ble engasjert av direktør Jens Thiis til å lage kartonger for billedvev i gobelinteknikk til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Vævskole og atelier for kunstvævning, opprettet i 1898. 


Med Hannah Ryggen startet et helt nytt kapittel i tekstilkunsten, da hun brukte det tekstile uttrykket til å kommentere verdenshendelser. Hun ble en høyt respektert og anerkjent kunstner, med sine politiske budskap som et viktig bidrag til kunsthistorien. Hannah Ryggen ble et forbilde og en stor inspirator for mange yngre billedvevere.


Det har vært en ny blomstring i faget de siste 15 årene. En ung generasjon av kunstnere, født etter 1970, markerer seg sterkt. Taktilitet, stofflighet og tekstil uttrykkskraft er beskrivende for feberensom sprer seg. 


I 2017 er Norske Tekstilkunstnere 40 år. Fiberfeber hyller jubilanten.

Kunstnerne som er representert i FIBERFEBER

 • ​Beret Aksnes
 • Ingrid Becker
 • Sissel Blystad
 • Inger-Johanne Brautaset
 • Kari Dyrdal 
 • Ellinor Flor
 • Åse Frøyshov
 • Brit Fuglevaag 
 • Elisabeth Haarr 
 • Gjertrud Hals 
 • Ida Helland Hansen 
 • Else Marie Jakobsen 
 • Gro Jessen
 • Aslaug Juliussen 
 • Anne Kvam 
 • Ellen Lenvik
 • Edith Lundebrekke
 • Løvaas & Wagle 
 • Trine Mauritz
 • Ragnhild Monsen
 • Ingrunn O. Myrland 
 • Aurora Passero 
 • Tove Pedersen 
 • Hans Hamid Rasmussen
 • Inger Johanne Rasmussen 
 • Anna Sophie Rodin
 • Hannah Ryggen
 • Tone Saastad
 • Astrid Runde Saxegaard 
 • Eva Schjølberg
 • Ingunn Skogholt 
 • Britt Smelvær 
 • Bente Sætrang 
 • Carin Wessel 
 • Kiyoshi Yamamoto