Hopp til hovedinnhold

Kapsel. Margit Seland

møter Axel Salto


Når norske Margit Selands (f. 1965) keramiske og tekstile verk møter et mindre utvalg arbeider i de samme materialkategoriene av danske Axel Salto (1889–1961), føres en livlig samtale mellom formuttrykk.Selands store, tredimensjonale tekstilskulpturer representerer en ny fase for kunstneren, og publikum gis et fortrolig innblikk i en pågående og eksperimentell prosess. I de keramiske arbeidene hennes er energien mer konsentrert og overflatene mer fullendte. Leirebehandlingen er svært sanselig, mens formene hengir tankene til metamorfoser og forandringer i naturen.

  • 1/1

Naturen er kilden [Margit Seland] stadig øser av, hvilket materiale [hun] enn arbeider med. […] Ikke på det viset at [hun] setter seg til og kopierer et panorama. Det er de små tingene som stadig opptar [henne], det er der [hun] finner mysteriet, øyeblikkets dirrende nerve, selve livsunderet.

Bearbeidet sitat fra Arne E. Holm, Axel Salto som kunsthåndverker, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums årbok for 1949

  • 1/1

Også Saltos former er organiske, og fremstår både lekne og definerte på samme tid. Vasene er «knoppede» og «spirende», karakteristikker han selv brukte for å beskrive dem, og snakker nok aller mest uanstrengt med Selands ekspressive tekstiler. Selv om Selands verk i denne utstillingen er fortellende og uten funksjon, har hun også – som Salto – jobbet mye med bruksform og håndlaget serieproduksjon. Hos dem begge, besitter hvert verk den nerven som bare kunsthåndverk skapt av kyndig hånd og øvet øye gjør.

  • 1/1

Utstillingen markerer at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med dette overtar programmeringen av Gråmølnas første etasje. Det er derfor gledelig å kunne løfte frem en av regionens samtidskunsthåndverkere i kuratert dialog med verkene til en historisk formgiver fra museets internasjonale samling.