Et radarpar i norsk designhistorie

31. august 2017 kl: 18:00
Foredrag om Grete Prytz og Arne Korsmo

  • Grete Prytz og Arne Korsmo danser i Planetveien 12 (Foto/Photo)
    1/1
    Arne Korsmo og Grete Prytz' bolig i Planetveien (antagelig 1955) Teigens Fotoatelier / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, arkitektursamlingene (NAMF.01403.017)

Som et del av vår utstilling, «Grete Prytz Kittelsen. Scandinavian Design», holder Morten Spjøtvold et foredrag om samarbeidet mellom Grete Prytz og Arne Korsmo. 

I 1945 giftet den norske brukskunstneren seg med en av Norges ledende arkitekter. Bryllupet markerte begynnelsen på et meget fruktbart samarbeid mellom disse to kunstnerpersonlighetene, og sammen bidro de til å fornye norsk design i etterkrigstiden. I perioden 1945 til 1957 var Korsmo Prytz’ viktigste kollega, og ekteparet inspirerte hverandre samt utvekslet tanker og idéer. Sammen utformet de en rekke ikoniske arbeider, deriblant Korsmo-bestikket som ble vist på Triennalen i Milano i 1954. Deres «arbeidshjem» fra 1950-tallet, situert i Planetveien 12 i Oslo, regnes i dag som et hovedverk i norsk modernisme, og Spjøtvold gir et innblikk i dette fascinerende kunstnerparets mangfoldige produksjon.

Foredraget holdes i Hannah Ryggen-salen på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, og er inkludert i museets inngangsbillett.