Situations/Situasjoner

2. desember 2017 - 7. januar 2018

Edvine Larssen arbeider i mellomrommet mellom ulike kunstfelt, og ofte med det andre kunstnere anser som "ikke-rom". I den siste delen av hennes stipendiatprosjekt inviteres publikum inn i museumssituasjoner mellom det permanente og det plutselige.

 • (Foto/Photo)
  1/1

DEN OFFISIELLE ÅPNINGEN

er lørdag 2. desember kl. 14. Fredrik Shetelig, dekan ved AD-fakultetet ved NTNU, holder åpningstale. Professor i sosiologi Aksel Tjora snakker om forskning. Deretter blir det en samtale i museets Japansal mellom Edvine Larssen og Solveig Lønmo, kurator ved NKIM. Lett servering.

Som en deal, får alle som kjøper billett til verket den flotte katalogen som samler Edvines kunstprosjekter gjort i løpet av stipendiatet. Katalogen lanseres på åpningen, og er designet av Joana Bruno i SMØR Press. Katalogen koster ordinært 100,- (samme pris som billett til verket).

OPPLEV VERKET

"Situations/Situasjoner" er et tidsavgrenset kunstverk skapt av Edvine Larssen spesifikt i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Verket kan oppleves av kun to personer av gangen, via forhåndsbestilte billetter. 

Bestill din billett til dette unike verket her!

Billettpris: 100,-

NB! Situations/Situasjoner starter presis på de oppgitte tidspunkter. Dørene blir lukket, og det er ingen adgang inn i verket etter start. Vennligst vis billett i resepsjonen ved museet i god tid, minst 5 minutter før tidspunktet oppgitt på din billett.

På åpningen av Situations/Situasjoner 02.12.17 kl 14.00, lanseres også den rykende ferske katalogen "Theatrical, but not theatre. Architectonic, but not architecture. Sculptural, but not sculpture" som dokumenterer fem verk som har blitt skapt som deler av Edvine Larssens doktorgrad (med samme tittel) i kunstnerisk utviklingsarbeid.


MER OM PROSJEKTET


Edvine Larssen arbeider i mellomrommet mellom ulike kunstfelt, og ofte med det andre kunstnere anser som "ikke-rom". I den siste delen av hennes stipendiatprosjekt inviteres publikum inn i museumssituasjoner mellom det permanente og det plutselige.
Edvine Larssen har de siste fire årene arbeidet med en undersøkelse av det japanske begrepet Ma - et begrep som helt kort omhandler ulike forståelser av rom og tid. I Edvines undersøkelse står også deltakelsen i sentrum av undersøkelsen, og hvordan vi erfarer gjennom opplevelser bundet til sted og rom, såvel som tid.
Situations/situasjoner er siste del av Edvine Larssens stipendiatprosjekt gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved NTNU Kunstakademiet i Trondheim.

Larssen har i sitt stipendiatprosjekt undersøkt det japanske begrepet [Ma], i relasjon til kunstpraksiser som forholder seg tett opp imot sted og rom. I sitt stipendiatprosjekt beskriver hun [Ma] som et begrep som omhandler en sammenflettet forståelse av tid og rom, også i form av “timing” – såvel som ulike former for romlige avstander og forflytninger.

Begrepet gir “mellomrommet” en sentral plass, det ufylte, det tomme, det stille - ulike måter å være imellom eller i spenning. Det beskriver noe som beveger seg forbi språket, også som sanset erfaring, i og gjennom tid og rom, i både kropp og tanke. [Ma] er et begrep som er skapt i språk, men som forsøker å unnslippe språkets begrensninger.

I sin research har Larssen benyttet seg av kvalitative metoder for å lokalisere 16 kategorier som kan forstås som ulike felt som berører begrepet [Ma]. Disse kategoriene har både informert og vært en framdriver for skapelsen av fem kunstverk i løpet av stipendiatperioden, alle bundet til vesensforskjellige rom med ulike iboende tidsforløp. Tid og rom anses som faktiske materialer i alle disse arbeidene som inngår i hennes stipendiatprosjekt. Situations/Situasjoner er det sjette og avsluttende verket.

For mer informasjon, se kunstnerens hjemmeside
 • (Foto/Photo)
  1/1
 • (Foto/Photo)
  1/1