Tilgjengelighet og tilrettelegging

Vi ønsker alle velkommen til å besøke museet, og vil gjøre vårt beste for å tilby gjennomgående gode og smidige opplevelser.

Inngangsparti

Høsten 2016 heves grunnen utenfor en ny inngangsdør, slik at rullestolbrukere kan komme inn uten hindringer. Vi gleder oss til å åpne denne. Foreløpig har vi mulighet til å legge ut skinner fra det hevede inngangspartiet, her kan man enten ta kontakt i resepsjonen eller ringe 73 80 89 50 når man er utenfor.

Heis

Vi åpnet en ny heis for våre besøkende sommeren 2016, som dekker museets tre utstillingsetasjer, samt etasjen med toaletter. Med denne kan man også besøke hele museet med barnevogn eller rulator.

Ledsager

Alle med behov for det kan selvsagt ha med seg ledsager med ledsagerbevis, som får gratis inngang.

Tilrettelegging for syns- og hørselshemmede

For synshemmede kan vi tilby omvisninger med tilrettelagte beskrivelser og muligheter for å berøre verk og gjenstander. Ta en telefon til formidlingsavdelingen for å avtale et slikt besøk.

For hørselshemmede kan vi tilby et godt skriftlig materiale til alle utstillinger. Vi har dessverre ikke teleslynge i museet. Hvis du som hørselshemmet ønsker å få med deg et kommende foredrag eller en omvisning, ta gjerne kontakt med formidlingsavdelingen i god tid, så kan vi bestille tolk.