Omvisning i "Fargerom. Edith Lundebrekke"

Edith Lundebrekkes utstilling "Fargerom" viser et foreløpig høydepunkt i hennes utforsking av fargeteori i praksis, og er den største utstillingen hun noen gang har laget.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Med helt nye arbeider – flere av dem bygget for og i museets storsal – aksentueres kunstnerens bakgrunn i en tekstil tradisjon.

Lundebrekke har fått mye oppmerksomhet for sine relieffer av bemalte trespiler, der opplevelsen av farge og form endres i henhold til betrakterens skiftende ståsted. Flere slike relieffer er laget til utstillingen, men nå trer også spilene for første gang helt ut i rommet og opptrer frittstående i formasjon. Mønsterutforskingen i Lundebrekkes arbeider har utgangspunkt i et system og en repetisjon man gjenfinner i teknikker som strikking, veving og broderi. Det visuelle resultatet, ornmentet om man vil, oppstår ut av selve konstruksjonen.

Sjansen er stor for at du har sett Edith Lundebrekkes kunst i det offentlige rom; hun har utført en rekke oppdrag i blant annet skoler, sykehus, flyplasser og ambassader. Av de senere kan nevnes alterveggen i Stjørdal kirke, fasadene til Trondheims brannstasjoner og Arendal Politistasjon, og utsmykking i Norges Bank – alle i 2015/16. Vi er stolte av å presentere utstillingen "Fargerom" . 

Velkommen på omvisning!