Kinasamlingen

  • Hvit, oval flaske med rørformet hals og arabeskhåndtak. Flaksen er dekorert med koboltblå underglasur. Underglasurdekoren representerer peoner på den ene siden av flasken og krysantemum på den andre, med innsalg loquat (japansk mispel) og litchi i fruktklaser. Øverst på korpus finner vi en bord med ruyisepter. Krysantmeum på den siden av halsen og peon på den andre. Rundt munningen en mer tradisjonell arabeskbord. Lotuspaneler langs bunnen. (Foto/Photo)
    1/1
    "Måneflaske" (Yongzheng 1723 - 1736), Kina. Foto: Steffen W. Holden / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NK1898-166)

Sommeren 2018 åpnet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum et nytt rom - i tilknytning til museets Japan-sal - som er viet vår samling av kinesiske gjenstander. Dette er muliggjort gjennom en generøs donasjon fra kunsthistoriker Johanne Huitfeldt (f. 1932), som i mange år arbeidet ved Kunstindustrimuseet i Oslo med Kina som sitt spesialområde. Kurator Steffen W. Holden har hatt ansvaret for innredningen av rommet, og her kan du se en rekke prakftfulle skatter fra "Midtens rike".