Japan-salen

Den internasjonalt orienterte Jens Thiis, direktør for museet fra 1895, tok initiativet til en egen Japansamling da Japans innflytelse på vestlig kunst var på sitt sterkeste.

  • Netsuke (gruppe) (Foto/Photo)
    Et utvalg netsuker fra museets Japan-samling Steffen. W Holden / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Særlig fra gallerier i Paris hentet han hjem viktige og karakteristiske gjenstander fra en periode på flere tusen år. Samlingen er utvidet med betydningsfulle donasjoner fra Apold-samlingen i 1984, samt av nyere innkjøp. I Japanrommet kan besøkende blant annet se krukker fra Jomon-perioden (12 000–300 f.kr.) og keramikk utsprunget av 1900-tallets mingei-bevegelse, der Shoji Hamada og Kitaoji Rosanjin er viktige representanter. 

  •  (Foto/Photo)

Det siste tilskuddet til samlingen er en Samurai – rustning fra 1800-tallet. Dette utgjør den største samlingen av japansk kunsthåndverk i Norge, og det er kun en del av denne samlingen som vises permanent.

  • En japansk samurairustning fra 1800-tallet (Foto/Photo)
    1/1
    Samurairustning fra 1800-tallet Steffen Wesselvold Holden