Interiør 52

  • Kontorinteriør designet for museet av Finn Juhl i 1952 (Foto/Photo)
    Finn Juhl, Interiør -52 Steffen Wesselvold Holden

Den danske arkitekten Finn Juhl (1912-1989) fikk i 1950 en forespørsel fra museet om å lage et kontorinteriør som kunne kommunisere med Henry van de Veldes interiør. Mens van de Veldes kontor speilet art nouveau-stilen og årene rundt 1900, ville et nytt, spesialtegnet interiør kunne gi et nytt tidsbilde. Resultatet ble et rom som er autentisk for stilperioden Scandinavian Design, og gjenstandene her representerer det beste innen datidens skandinavisk formgiving. Også Finn Juhls interiør er et resultat av en helhetsoppfatning fra arkitektens side, med en komposisjon bygget opp av et «vekselspill av retninger og flater» – tilpasset menneskekroppens bevegelser.

  •  (Foto/Photo)
    1/1