En ny bevissthet. Norske kunsthåndverkere 40 år

Ett verk innkjøpt til museets samling fra hvert av årene 1975-2015 gir et spennende bilde av norsk kunsthåndverks bredde og utvikling. 4. september-31. januar 2015

  • Inger Johanne Rasmussen: Grønn versjon etter ukjent (2009). Tekstil, 235 x 325 cm (Foto/Photo)
    Inger Johanne Rasmussen: Grønn versjon etter ukjent (2009). Tekstil, 235 x 325 cm

Norske Kunsthåndverkere er 40 år i 2015, og kurator Jan-Lauritz Opstad presenterer et utvalg på 41 verk i museets lille galleri. I tillegg er norsk kunsthåndverk fra de siste 40 år markert rundt om i hele museet, og besøkende kan gå på jakt i tre etasjer.