Austrått - en europeisk kulturskatt og en perle i Ørland kommune i Trøndelag.


Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum driver publikumstilbudet ved Austrått. Fra museet i Trondheim, ligger Austrått en drøy time unna med hurtigbåt. Anlegget forvaltes av Statsbygg.

 (Foto/Photo)
 (Foto/Photo)

Publikumstilbud


Austråttborgen er åpen for publikum om sommeren, da historien gjøres levende av våre dyktige guider. En hyggelig kafé med kortreist mat, og en liten butikk med kunsthåndverk og suvenirer, kan besøkes i hele borgens åpningstid. Sommersesong 2021

19. juni - 15. august

Åpnet kl. 11.00 -16.00 alle dager

Inngang til borggård med kafé og butikk er gratis.

Daglige omvisninger i salene og kapellet kl. 11.00, 12.00, 14.00 og 15.00.
  • Voksen kr. 100,- 
  • Student/honnør kr. 80,-
  • Barn (0-18) i følge med familie: Gratis
  • Medlemmer av Icom/Icomos: Gratis

Omvisning utenfor sesong må bestilles, og har egne priser. Ta kontakt per telefon eller e-post. Bestillinger bør meldes inn minst 14 virkedager før besøksdato. Ved endringer/avbestilling mindre enn 5 dager før avtalt tidspunkt, faktureres for opprinnelig avtalt pris.

  • Austrått

    Vis vei

    Austrått er en europeisk kulturskatt og en perle i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Borgen er åpen for publikum i sommerhalvåret, da historien formidles og detaljene levendegjøres av våre dyktige guider.

image00075.jpeg (Foto/Photo)

Kort om historien:

Gjennom 700 år fra omkring år 1000 satte høyadelen sitt preg på herregården og slottet. Fra 1721 var det borgerlige eiere av godset. Siden 1919 har Austrått vært nasjonaleiendom. Selv om mye er tapt i århundrenes løp, er store kulturverdier overlevert til vår tid. 


Fru Ingerd Ottesdatter (1475-1555) var en av Austråtts mest markante og fargerike eiere. Hun spilte en betydelig rolle i Norges historie, spesielt i forbindelse med innføringen av reformasjonen. Det var på hennes tid at hovedbygningen ble reist. Østre del, kapellet og tårnet, er fra 1150-1220 og altså langt eldre. 

Ove Bjelke var en av Norges fremste menn på 1600-tallet. Det var hovedsakelig han som utformet Austrått slik vi nå kjenner anlegget, med pyramiden fra 1665, porten omkranset av adelsvåpen, nedre borggårds bygninger og karyatider, loggia, gravkor med hans egen og hustruenes kister, og det fornemme inventaret i kapellet. I kapellet ser vi dessuten syv treskulpturer fra middelalderen, blant dem den kjente Austråttmadonnaen fra 1200-årene. Flotte smijernsarbeider fra fru Ingerds og Ove Bjelkes tid hører også med til det man kan oppleve på Austrått.

I 1916 brenner Austrått ned etter et lynnedslag. Borgen overføres til staten som nasjonaleiendom og anlegget gjenreises de neste 40 år. Gjenreisningen er mulig da hele borgen dokumenteres grundig av kunsthistorikeren Fredrik B. Wallem og arkitekten Lorentz H. Ree sommeren før brannen i boken «Østraat». Kapellet innvies i 1953, nedre borggård og karyatidene er ferdige i 1956, Riddersalen i 1958 og borgen regnes som helt ferdig i 1961.

Austrått forvaltes i dag av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Statsbygg.