Museum på vift!

Mens museumsbygningen i Munkegata holdes lukket for publikum, vil utstillings- og formidlingsvirksomheten foregå på andre arenaer. Her kommer straks vår turnéplan!