Klart som glass!

11. april 2019 klokken 18:00
Temaomvisning med formidler Morten Spjøtvold

  • Prydglass i bruntonet, gjennomskinnelig glass. En vid, skålformet kupa, som hviler på en stett med zigzag-formet ornamentering .
    1/1
    Venetiansk prydglass (cirka 1900, kopi av venetiansk 1500-talls glass) Steffen W. Holden / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NK78-1901)

Glass er et fascinerende materiale! Helt siden oldtiden har mennesket latt seg trollbinde av dette materialets estetiske kvaliteter: lys, transparens, skjørhet og styrke. I Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums samling finnes glass fra antikken og frem til i dag. Arbeidene er laget på Murano, Nøstetangen eller Hadeland, eller er utført av glasskunstnere som Émile Gallé, René Lalique og Benny Motzfeldt. Denne kvelden kan du bli nærmere kjent med ulike glass i samlingen, og lære mer om dette materialets historie.