Verket 19 fylker av Stian Korntved Ruud består av 19 skjeer av ulike tresorter, én fra hvert av Norges fylker. Skjeene ligger ved siden av hverandre mot hvit bakgrunn.

Die Logik des Lokalen

Norwegisches und polnisches Design der Gegenwart


krystallglasurvase_Bjrne_Nielsen.JPG

Kunsthandwerk und Design zum mit nach Hause nehmen